Статті

Цікава, свіжа інформація про історичні, археологічні, філологічні та інші відкриття і знахідки із життя наших предків. А також про стародавні часи та досягнення інших народів світу. 

  • Вже більше десятка років любителям давньої історії відомі оповіді про стародавні минувшини руські, що називаються “Сказаннями Захарихи”. Відомі вони перш за все через російський переклад і коментарі. Проте це джерело має суто українське походження, й вимагає коментаря і тлумачень того, хто обізнаний з тонкощами української мови та історії.


  • Окрім добре відомих всім окрас дендропарку, є всі підстави говорити, що тут могло бути святилище сонцевірників. Це унікальна поляна великих гранітних брил, більшість з яких утворюють майданчики для зібрань, молитов, співу пісень і місць для сидіння... Зважаючи на те, як розумно розташовано камені, цілком ймовірно, що поляна ця називалася святилищем Бога Ума