«Слов’яно-руський коренеслів» і його автор Олександр Шишка

Сергій Піддубний


Найпоширенішою думкою є, що Росію просвіщали  німці, французи та шведи, забувши про те, що першими світло науки принесли до Москви, Петербургу, Твері та інших міст руські (українські) просвітителі та вчені. Згадаймо хоча б, яку роль відігравав при дворі Петра І Теофан Прокопович (поч. ХVІІІ ст.).  Але ще задовго до нього велику просвітницьку діяльність на Московщині проводили наші земляки.  Вони також дали нащадків, які творили могутність Росії, як від 1721 р. стала називатися Московія.  


Одне ім’я відкрив для себе зовсім недавно, коли надибав у ФБ ось таку цитату (див. ілюстрацію):  Ці слова цілком відповідали висновкам моїх досліджень (які можна прочитати в моїх книгах), тому я не міг не зацікавитися їх автором.


Належать вони дуже впливовій в царській Росії людині, коріння якого походить з України, Олександру Семеновичу Шишкову. Народився він 20 (за новим ст.) березня 1754 р. в Москві, помер 21 квітня 1841 р. в Санкт-Петербурзі. Це непересічна особистість: письменник, філолог, літературознавець, історіограф, військовий і державний діяч, адмірал. Займав дуже високі посади при царському уряді: Державного секретаря, Міністра народної освіти. Один з провідних російських ідеологів часів франко-російської війни 1812 р., ініціатор видання охоронного цензурного статуту 1826 р., Президент Російської літературної академії.


Як повідомляє російська Вікіпедія, Шишков народився в сім'ї інженера-поручика Семена Никифоровича Шишкова і його дружини Параски Миколаївни.


Крім Олександра, в родині було ще четверо синів. Його рід вів свій початок від Микули Васильовича на прізвисько Шишко або Шишка, правнука Юрія Лозініча, який прибув 1425 р. на службу до великого князя тверського Івана Михайловича з західноруських земель (тобто з України). Шишкови були полупанками землевласниками, володіючи невеликим селом неподалік від міста Кашина.


Олександр отримав домашню освіту. Закінчивши Морський кадетський корпус, отримав пропозицію залишитися в ньому в якості викладача, завдяки чому його служба два наступних десятиліття була розділена між плаванням по морях,  спочатку як офіцера, а потім командира бойових кораблів, і педагогічною діяльністю в Морському корпусі.


Шишков брав участь у середземноморському поході 1776-1779 рр., в російсько-шведській війні 1788-1790 рр. Був правителем канцелярії начальника чорноморського флоту і портів.


Після вступу на престол імператор Павло негайно повернув Шишкова в Петербург і підніс його в капітани 1-го рангу, а пізніше подарував йому 250 душ селян в Кашинському повіті.


В кінці 1797-го Шишков за завданням імператора відправляється в закордонне відрядження з метою вербування матросів і офіцерів в російський флот, результати якого були незадовільні. Незважаючи на це, після повернення в Росію він був підвищений в контр-адмірали.


29 лютого 1799 р. Шишков був призначений на почесну посаду історіографа флоту, яку він зайняв через велику кількість написаних до того моменту праць з історії російського військово-морського мистецтва.


О. С. Шишков


У 1807 р. він створив зібрання літераторів, які з 1810 р. стали публічними, під назвою «Бесіди любителів російського слова». Метою «Бесід» було зміцнення в російському суспільстві патріотичного почуття за допомогою російської мови і словесності. Щоб впливати на публіку, було зроблено видання «Читань в Бесіді любителів російського слова», причому матеріали для «Читань» поставлялися головним чином Шишковим.


Наскільки це було актуально, можна судити зі слів англійки М. Уілмот, що відвідала Санкт-Петербург і Москву в 1805 р.: «Росіяни переносять вас до Франції, не усвідомлюючи анітрохи, наскільки це принизливо для їхньої країни і для них самих; національна музика, національні танці та вітчизняна мова – все це впало, і у вживанні тільки між кріпаками».


 У 1811 році в «Бесідіі» було прочитано «Міркування про любов до батьківщини» Шишкова, актуальне і для України:


«Виховання має бути вітчизняне, а не чужоземне. Вчений чужинець може дати нам, коли потрібно, деякі знання свої в науках, але не може вкласти в душу нашу вогню народної гордості, вогню любові до батьківщини, точно так, як я не можу вкласти в нього почуттів моїх до моєї матері ... Народне виховання це вельми важлива справа, яка потребує великої прозорливості і передбачення. Воно не діє в даний момент, але готує щастя або нещастя на майбутнє, і закликає на наші голови або благословення, або прокляття нащадків».


У травні 1813-го Шишкова було Призначено президентом Російської Академії . Цю посаду він займав до самої смерті. На цій посаді він ратував за те, щоб Академія Російська, на противагу Академії наук, де переважали іноземці, стала базою для розвитку вітчизняних наук і освіти, центром російської духовності і патріотизму.


Кадрова політика Шишкова в Академії полягала в тому, щоб зібрати в неї всіх національно мислячих російських вчених. До честі адмірала, він привів в Російську Академію багатьох людей, з якими колись полемізував (в українських академіях і донині мало національно мислячих вчених).


О. С. Шишков приділяв велику увагу розвитку як російської, так і великої слов'янської філології. Одним із перших він здійснив спробу організувати кафедри слов'янознавства при російських університетах, створити Слов'янську бібліотеку в Петербурзі, в якій були б зібрані пам'ятники літератури на всіх слов'янських мовах і всі книги з слов'янознавства. У своїх знаменитих "Роздумах про старий і новий склад російської мови» (СПб., 1803) Шишков пише про проблеми виховання підростаючого покоління на чужій мові:


«Яке знання можемо ми мати в природній мові своїй, коли діти шляхетних бояр і дворян наших від самих юних нігтів своїх перебувають на руках у французів, приліплюються до їх звичаїв, навчаються зневажати свої звичаї, невідчутно отримують весь образ думок їх і понять, говорять мовою їх вільніше, ніж своєю, і навіть до того заражаються до них пристрастю, що не тільки в мові своїй ніколи не вправляються, не тільки не соромляться не знати його, але більша частина їх цим найганебнішим з усіх невіглаством, що ніби прикрашає їх гідність , вихваляються і величаються ".


Найбільш радикальним лінгвістичним твором Шишкова називають неопублікований «Славянорусскій корнеслов», що має недвозначний авторський підзаголовок: «Мова наша – древо життя на землі і батько говірок інших». Як випливає з підзаголовка, книга присвячена обґрунтуванню ролі руської мови в якості світової прамови.


Певно, тут йшлося не про російську мову, бо ось що він говорив про неї: "Если словенский язык отделить от российского, то из чего же сей последний состоять будет? Разве из одних татарских слов».


Цікава гіпотеза О. С. Шишкова про походження русскіх слів. Він вважає, що всі слова походять від основних первинних коренів, тому розділи книги часто носять такі назви: «Дерево слів, що стоїть на корені КР, ГР, ХР: хрест, корінь, скорбота, гордість, гріх» або «Дерево слів, що стоїть на корені ТР: пристрасть, труд, простий ». При цьому, на думку Шишкова, всі слова, що походять з одного виділеного таким чином кореня, об'єднані близьким лексичним значенням.


Згодом подібні ідеї розвивав ще один українець П. А. Лукашевич. Однак гіпотези Шишкова не мали підтримки у широкого кола представників лінгвістичної науки, бо нібито О. С. Шишков «обґрунтовував їх на чисто зовнішній і часто випадковій схожості звучання слів різних мов».