Українську Книгу книг написав волхв і учитель Ілар Хоругин

Сергій Піддубний

Із циклу «Мініатюри про Велесову Книгу»


Хто насправді є автором цього вражаючого пам’ятника українського духу і мудрості?


Існує кілька версій авторства Велесової Книги. Одні вважають, що це робота київського волхва, інші – новгородського. Проте новгородську версію не можна розглядати серйозно, оскільки більшість подій, головні племена, згадувані в Книзі, стосуються саме київської землі. Описана в Книзі віра – це віра  хліборобів і скотарів, а не лісовиків і мисливців. Та й автор явно належить до хліборобського племені: “Молитвою зміцнивши тіло, поївши, йдемо до полів наших працювати, як Боги веліли кожному чоловікові, що повинен трудитися на хліб свій”.


Ілар Хоругин із Велесовою Книгою.

Макет пам'ятника


 Є також думка, що Книга написана не одним автором. Справді, коли читаєш розповідь про одну й ту саму подію в різних інтерпретаціях, складається саме таке враження. І все ж за чіткою ідеологічною й духовною спрямованістю, однаковим стилем, що простежується упродовж усієї Книги, можна стверджувати, що швидше за все її автором була одна людина. Візьмемо для прикладу д. 38А, де описано дві версії одного землетрусу. Чи могли б про одне й те саме писати два автори на одній дощечці? Навряд. Якби була необхідність інакше сказати про одну й ту саму подію, вони писали б на різних дощечках. У даному разі автор просто подає відомі йому перекази…


З великою вірогідностю можна стверджувати, що автором Велесової Книги є вчитель і волхв на ім’я Ілар, про якого говориться на д. 8/3. Лише вчитель – волхв-пророк, міг взяти на себе відповідальність повчати “дітей наших невчених” і віщувати: “А те повідаю вам, що повоюєте греків, бо знаю те ясно: так, як отці наші говорили мені”. Щоправда, інші перекладачі в «ІЛАРЕ» побачили етнонім «ілірієць», а не ім’я. Нібито це чужинець, якийсь ілірієць дбав про те, щоб руських дітей “повернути на наше письмо і навчити нашим Богам віддавати шану”.


На дощечці 28 автор говорить про допомогу свого слова в боротьбі з ворогом: “То сказано вам, і те я казав, допомагаючи в боротьбі руській проти ворогів моїх і ваших”. А на дощечці 29 він виступає в ролі посередника між людьми і Богами: “Годиться битися за життя наше мечами – се мовить вам Хоругин, син отця Хориги, а се є прохач ваш перед Богами, які дають вам силу і владу на землю вашу”.


Тільки волхв міг описати так гарно віру та Богів – хоч на музику клади (наприклад, д. 1, 11А та 11Б). Отже, саме нашому далекому співвітчизнику вчителю-волхву Ілару Хоругину маємо завдячувати цим унікальним твором про життя і славу наших пращурів. Це був справжній патріот своєї землі, геніальний письменник, великий гуманіст, мудрець і філософ. 


Підготовлено за виданням "Велесова Книга - веди України-Русі"