АФОРИЗМИ Нація, націоналізм, українці

17.03.2019 | 09:53  
переглядів: 140

Усе, що йде поза рами нації, це або фарисейство лю¬дей, що інтернаціональними ідеалами раді б покрити свої змагання до панування одної нації над другою, або хворобливий сентименталізм фантастів, що раді б широкими «вселюдськими» фразами покрити своє духовне відчудження від рідної нації.

Сама «ніжність», пошанівок до свого, — не тільки не дасть перемоги ідеї, але не пірве свого народу.

Дмитро Донцов

 

Нація — це невсипуща внутрішня «боротьба» сил формотворчих і ідеотворчих з інертною масою (біль­шістю) етносу.

Євген Маланюк

 

Тільки такі зруйновані нації можуть воскресати, а не безсило в свому гробі борсатися, які духу свого, хоч би поза межами Батьківщини, поза своїм тілом, жи­вим зуміли заховати.

В’ячеслав Липинський

 

Як не можна спинити річку, що, зламавши кригу на­весні, бурхливо несеться до моря, так не можна спи­нити націю, що лама свої кайдани, прокинувшись до життя.

Микола Міхновський

 

Нація без віри у свою місію повинна загинути.

В. Парето

 

Оскільки українська нація кілька століть шукала свого визволення, остільки ми розцінюємо це як не­переможне її бажання виявити й вичерпати своє на­ціональне (не націоналістичне) офарблення.

Микола Хвильовий

 

Нації, як і індивіди, можуть жити або крадучи, або виробляючи.

Анрі-Клод Сен-Сімон

 

Усе, що йде поза рами нації, це або фарисейство лю­дей, що інтернаціональними ідеалами раді б покрити свої змагання до панування одної нації над другою, або хворобливий сентименталізм фантастів, що раді б широкими «вселюдськими» фразами покрити своє духовне відчудження від рідної нації.

Іван Франко

 

Світ належить до тих, які вміють хотіти, одиноким, живим чинником міжнародного життя є нація, неза­лежно від того, який клас веде її за собою.

Дмитро Донцов

 

Жодна нація не зможе досягнути процвітання, доки не зрозуміє, що орати поле — таке саме гідне занят­тя, як і писання поеми.

Букер Тальяферро

 

Нація не може загинути, хіба що від самогубства.

Ральф-Вольбо Емерсон

 

Нація — це народ, свідомий своєї історичної місії.

Андрій Коваль

 

Нація народжується у війні, іноді — у війні з самою собою.

Андрій Коваль

 

Нація, в якій воля до власного політичного ідеалу, до політичного чину ще не розвинена або розвинена ру­диментарно, властиво, не є нація, а тільки нарід...

Дмитро Донцов

 

Нація, котра мислить про світ і себе в ньому катего­ріями позиченої мови, неминуче мислить несамо­стійно.

Оксана Забужко

 

Нації, де переважають «нейтральні»... неминуче за­суджені на смерть і рабство.

В’ячеслав Липинський

Тільки вільна нація має національний характер.

Жермена де Сталь

 

Нація без державності є покалічений людський колективний організм.

Володимир Винниченко

 

Без національної аристократії не може бути нації.

В’ячеслав Липинський

 

Нації творяться перемогами або нещастями, психо­логічно спільними для всіх членів одного національ­ного колективу.

В’ячеслав Липинський

Державна самостійність єсть головна умова існуван­ня нації.

Микола Міхновський

Нація, яка хоче панувати, повинна мати й панську психіку народу-володаря.

Дмитро Донцов

 

Через увесь час свого історичного існування нація наша з найбільшими зусиллями пильнує вилитись у форму держави самостійної та незалежної.

Микола Міхновський

Націоналізм

 

Що більше ми будемо націоналістами, то більше ми будемо європейцями (вселюдьми).

Федір Достоєвський

 

Націоналізм — дитяча хвороба, кір людства.

Альберт Ейнштейн

 

Світе мій, чому любов до свого народу є націоналізм? В чім його злочин?

Олександр Довженко

 

Національна ідея — ядро державотворчої частини культури.

Юрій Шилов

 

Націоналізм — це бунт проти особистого й гуртового егоїзмів. Бунт проти ідеології, яка ставить інтереси класу над нацією, національної меншості країни над автохтонами.

Дмитро Донцов

 

Націоналізм — це не програма, націоналізм — це по­стріли.

Дмитро Корчинський

Національна безтактність дуже часто виростає на до­бре угноєному ґрунті великодержавного російського шовінізму.

Іван Драч

 

Наш національний ідеал може здійснитися тільки в безкомпромісовій боротьбі з Росією... Свідомі цього ідеалу, навіть повалені на землю, навіть під чоботом щасливого переможця — встанемо. Зрікаючись його — ніколи.

Дмитро Донцов

 

Наш-бо селянин, двигаючи на собі почесний тягар вікових національних обов'язків і бувши фактично спадкоємцем періодично відмираючої шляхти, — є, може, найбільшим аристократом серед селянства Єв­ропи.

Тарас Шевченко

Українці

 

Кругом неправда і неволя, / Народ замучений мов­чить.

Тарас Шевченко

 

Той наймит — наш народ, що поту ллє потоки над нивою чужою.

Іван Франко

 

Народе без пуття, без честі і поваги, / Без правди у завітах предків диких, / Ти, що постав з безумної одваги / Гірких п'яниць та розбишак великих!

Пантелеймон Куліш

 

Українство мусить усвідомити собі, що його ідея, коли хоче перемогти, повинна бути яскравою ідеєю, себто виключати всяку іншу, основуватися не на частиннім, але повнім запереченні чужої.

Дмитро Донцов

 

Народ, покинутий на злидні, / Народ, плазуючий у млі, / Повинен стратить риси рідні, / Безслідно стер­тися з землі!

Павло Грабовський

 

Український народ ніколи не хотів коритися своїм. Тому був підкорений чужими.

Роман Коваль

Український народ забуває те, що забути і простити не можна!

Роман Коваль

 

Бути водночас українцем і комуністом неможливо. Або ти українець, або ти комуніст і стріляєш у свою матір.

Борис Антоненко-Давидович

 

Але пам'ятаймо, що нам історія просто на чолі запи­сала всю обережність, пасивність, перечікування і лінь предків, і кожне нове покоління від колиски розплачується за це своєю долею і честю. І заново ви­збирує духовну спадщину наших донкіхотів серед намулу спадщини рабів.

Євген Сверстюк

 

Досліджувати Україну можна з точки погляду леген­ди або дійсності: так, як хочеться, щоб було, або так, як в дійсності єсть.

В’ячеслав Липинський

 

Ми визнаємо, що наш народ теж перебуває у стано­вищі зрабованої нації.

Микола Міхновський

 

Народе мій, замучений, розбитий, / Мов паралітик той на роздорожжу, / Людським презирством, ніби струпом, вкритий!

Іван Франко

 

Мій народ смішний безкрає... / Сліпий, горбатий і чудний, / Він старцем з лірою блукає / І навіть — хто він, — він не знає, — / Такий… безпам'ятний та­кий!

Олександр Олесь

 

Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не пере­креслить мій народ!

Василь Симоненко

 

Народе мій, до тебе я ще верну.

Василь Стус

 

Коли зійдуться три українці, то це вже хор.

Олександр Довженко

 

Народе мій. Сучаснику народе. / Призупинись. Пе­репочинь від моди / На заздрощі, байдужість і роз­пусту. / Засій добром душі простору пустку.

М. Бонь-Якубишин

 

Там, де є українці, там завжди є мистецтво.

Юрій Липа

Українців як націю гублять три речі: надмірна дові­ра, доброта і відсутність єднання.

Лев Троцький

 

А ми дивились і мовчали, / Та мовчки чухали чуби / Німії, підлії раби.

Тарас Шевченко

Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.

Тарас Шевченко

Наші воріженьки — в першу чергу ми самі.

Петро Яцик

 

Істинно дивний народ українці.

Остап Вишня

 

Наше українське невміння єднатися, солідаризувати­ся давно вже відоме.

Борис Грінченко

 

Ох, і скоро же націонал-патріоти стали націонал-ідіотами!

Олесь Гончар

 

Жодна нація не могла похвалитися таким великим числом ренегатів, як українська.

Дмитро Донцов

 

Народ без почуття, без честі і поваги.

Пантелеймон Куліш

 

Не люблю я расу русинів — обважнену, сентимен­тальну, позбавлену політичної волі, не здатну до дер­жавної творчости.

Іван Франко

 

Самі себе завоювали.

Іван Мазепа

 

І чубимось, як горобці у просі, / І валимо на всіх, що голі й босі, / А ще й пнемося в козаки.

Борис Олійник

 

Не такий страшний ворог, як зрадник.

Степан Бандера

 

І голови стинають не тим, хто краде, а тим, хто підбирає.

Іван Бокий

Уклав Григорій Латник

 

 

banner2.gif

Минувшина

Вітаємо! ...

Місія

  Ми пропонуємо ...

Бачення

  До цих ...