Добра слава стоїть на добрих ділах на благо народу й рідної землі

02.04.2018 | 21:05   Сергій Шелухин
переглядів: 278

Полягти в боротьбі за волю Батьківщини чи за визволення й свободу свого народу вважається в усіх народів за найпочеснішу смерть. Вона є свідченням патріотизму і самопожертви за рідний край і народ. Імена полеглих борців і діячів — у великій пошані і прославляються. Так твориться народний культ героїв і діячів-патріотів, а з ним і школа та приклад патріотизму для нащадків. Так виховується історична пам'ять народу і складаються національні традиції й легенди про чини патріотів, яких не забувають. Вони духовно злиті з нацією і живуть у народній пам'яті в ореолі вічної слави, що творить для народності традиції вищого.

Патріот любить Батьківщину, свій народ і рідну культуру — свобо­ду, право, мову, побут та інші блага своєї народності, віддається служ­бі їй всією душею, дбає про вищий розвиток і процвітання її, присвя­чує й віддає їй себе, захищає й обороняє її від ворогів та напасників усіма силами, жертвуючи і своїм життям. Він дбає за державність, самостійність, незалежність, свободу й культуру та добробут свого на­роду. Патріотизм вважають за одну з найвищих категорій моралі; він вимагає любові, активності, посвяти й самопожертви на благо рідної землі й народу. Патріоти мають у нагороду за це — від Батьківщини, народу і нащадків — найглибші почуття вдячності: вони стають слав­ним прикладом для всіх бути такими. Іпатіївський літопис, описавши заслуги Переяславського князя Володимира Глібовича, що жертву­вав собою, обороняючи Україну і народ український від половців, а в 1187 р., застудившись у поході проти них, умер, закінчує похвалу князеві словами: «О нем же Україна много постона» (плакала, жури­лася, жалкувала). Так і народна пісня про смерть Морозенка, оборон­ця рідної землі і борця за свободу, каже: «За тобою, Морозенку, вся Вкраїна плаче». Про таких людей живе в науку всім традиція народна, яка витворює історичну пам'ять про кращих синів наші. Бутафорна чи дута слава стирається з пам'яті правдою; вона не може творити традицій, бо порожня — не має справді славних чинів.

Добра слава стоїть на добрих ділах на благо народу й рідної землі.

 


Шелухин С. «Україна - назва нашої землі з найдавніших часів».
banner2.gif

Минувшина

Вітаємо! ...

Місія

  Ми пропонуємо ...

Бачення

  До цих ...