Комплекс недосліджених документів з історії Голованівська

18.09.2016 | 09:40   Роман Захарченко
переглядів: 805

В Центральному державному історичному архіві України в м. Києві зберігається один унікальний і до сьогодні абсолютно не досліджений, достатньо великий комплекс документів, в яких відображено історію Голованівська та навколишніх сіл за період приблизно останньої чверті ХІХ ст. – початку ХХ ст. Це архівний фонд №504 під назвою «Голованівська округа удільного відомства». Загалом він налічує близько 900 справ, з яких безпосередньо Голованівська стосуються від шістдесяти до ста.

В Центральному державному історичному архіві України в м. Києві зберігається один унікальний і до сьогодні абсолютно не досліджений, достатньо великий комплекс документів, в яких відображено історію Голованівська та навколишніх сіл за період приблизно останньої чверті ХІХ ст. – початку ХХ ст. Це архівний фонд №504 під назвою «Голованівська округа удільного відомства». Загалом він налічує близько 900 справ, з яких безпосередньо Голованівська стосуються від шістдесяти до ста. Велике місце серед них займають щорічні справи під назвою «Про облаштування м. Голованівська». Їхній обсяг – від 40 до 350 аркушів. Дотепер цей масив документів абсолютно не використовувався для дослідження історії Голованівська, а отже ми знали значно менше – а точніше – крихти з того, про що могли б дізнатися про це містечко.

З огляду на це достатньо перспективним в цьому сенсі є початок дослідження цих документів. Зокрема, йдеться про опис чи копіювання окремих справ та документів.

Для предметнішого уявлення про їхній зміст наведу кілька назв справ з цього фонду –

«О сдаче в арендное содержание скотобойни в м. Голованевске мещ. Гедзю Резнику и Бениамину Литвинскому обр. ст. № 127». 1885 р.

«О покупке Голованевского имения», 1876 р.

« Об устройстве м. Голованевска за 1875 г.»

« О сдаче в арендное содержание земли при м. Голованевске двор. Виктору Глинке обр. ст. № 33» . 1889 р.

« О сдаче исключительного права продажи питей в м. Г обр. ст. № 36» . 1886 р.

« О сдаче в арендное содержание земли при м. Голованевске двор. Владимиру Боржковскому обр. ст. № 42» . 1889 р.

« Геометрический инвентарь м. Голованевска , Балтского уезда Подольской г.», 1879 р.

« Об устройстве м. Голованевска за 1876 г.»

« Об учреждении в м. Голованевске почтового отделения и о пособии на этот предмет отпускных денег и топлива за 187 6 г.» , 1877 р.

« Об устройстве м. Голованевска за 1877 г.»

« Об устройстве м. Голованевска за 1878 г.»

« О сдаче в оброчное содержание исключительного права продажи питей в м. Голованевска и двух водяных мельниц там же» . 1879 р.

« О сдаче в арендное содержание Кайнаровской Удельной фермы при м. Г. двор. Евамине? Грен.о бр. ст. № 51» . 1891 р.

« Об устройстве м. Голованевска за 1879 г.»

« О покупке Уделом у рядового Проценко дома и хозяйственных построек в м.Г оловане вске для помещения в них Окружного надзирателя и Удельного Окружного Управления за 1879 г.» 1878 р.

По змісту окремих справ можна навести для прикладу такі документи, які там містяться –

Справа 23. О сдаче исключительного права продажи питей в м. Голованевски ( обр. ст. № 36. 1886 р., 146) .

Арк. 1. 26 квітня 1875 р. Рапорт доглядача 17 округи Удільного відомства Арабажина до управляючого Київською удільною Конторою дійсному ст. р. Соболева стосовно передачі клопотання купця Фурмана щодо утримання питної оренди у Голованівську.

2. 3 травня 1875 р. донесення Управляючого КУК до доглядача 17 округи Удільного відомства Арабажина у попередній справі з ухваленням клопотання Фурмана та побудови на кошти орендаря неподалік орендованого ним горілчаного складу дому для прислуги у пожежобезпечному місці, який той зобов `язується розібрати у двомісячний термін по сплаті терміну оренди та отриманні від нього при свідках відповідної підписки.

4. Заява повіреного Голованівського 2-ї гільдії купця Аврума-Симхи Фурмана його сина Йойни Фурмана стосовно переуступлення у таке ж орендне утримання Іванові Зельцеру на увесь час утримання згадуваної орендної статті з відкупу голованівсього питного продажу від Удільного Відомства, до якої увіходять два водяні млини при м. Голованівську, на підставі довіреності, даної А.-С. Фурманом своєму синові 22 березня 1876 року. Просить про розпорядження щодо відрахування тих млинів з орендного володіння А.-С. Фурмана та відрахування від загальної суми чиншу для щорічного внеску не менше 100 рублів сріблом, що сплачувалися за них і накласти на нового орендовласника І. Зельцера.

5-7. 14 жовтня 1879 р. Текст угоди поміж Йойною Фурманом та пруським підданим Іваном Зельтцером у 17 пунктах.

9-11. Опис млинам, льоху, корчем та економічного посуду.

Фрагменти опису – 1) Мельница деревянная на Юридовке об одном камне, поставлена на ставу, стен ы в ней старые требующие пересыпки…

2) Мельница на въезди в Мистечко, каменная нещекатуренная (!) с задней стороны имеет деревянную стену, упуст совсем разаренный(!)

Корчма

1) Корчма около подвала на въезди в Мистечко, дом длиною 5 саж., шириною 2¼ саж…

2) Корчма на Савранском тракту на половину в земли построена длина 3 саж. Ширина 2¼ саж. В ней окон 4…

3. Корчма на Свирноватом тракту длиною 3 сажени…

Посуда находящаяся в корчмах.

Перепис усі х 14 шинків у Голованівську з іменами їхніх власників/утримувачів!!

12. 22 березня 1878 р. Опись подвалу в м. Голованевске, состоящему в аренде у купца Абрама-Симхи Фурмана. Стояки на десятки відер та міри.

13. Список мелкой посуд ы находящейся в подвале и шинках м. Голованевска принятых от ДувидаФ ишмана и переданых Шимхе Фурману 1 января 1874 года.Підписи власників.

20. Донесення доглядачу 17 округи Удільного відомства Підпалому від управляючого УК щодо контракта на здачу у оренду Фурману рибних ловів у голованівських ставах Фурманові.

26. 28 грудня 1880 р. Клопотання А.-С. Фурмана у цій справі із його підписом.

Справа 27а. Геометрический инвентарь м. Голованевска , Балтского у. Под. г.1879 р. 25 арк.

Містить унікальний великий перелік дворів та обійсть Голованівська, що включав у себе ім`я та прізвище власника, кількість землі на подвір`ї та під житловим приміщеннями. З нього видно, що на той час пануюче становище в містечку займали гебраї, меншою мірою поляки. Можна скласти уявлення, хто мав найзаможніші будинки та утримував найбільші земельні ділянки.

Справа 111. По прошению жителей м. Голованевска построить на пустопорожних местах дома. 1880 р., 220арк .

Містить численні документи та клопотання мешканців Голованівська про спорудження будинків в різних місцях, зокрема, по сусідству з існуючими обійстями та неподалік від ставків на Кайнари. Серед іншого, цікава справа про одного жидка, котрий збудував без погодження з Удільним Відомством, а лишень за …його власним бажанням, прибудови до свого будинку з метою шинкування на тій «підставі», що, мовляв, його існуюча маленька ятка дає мізерний прибуток. Зокрема, вельми колористичний епізод з отримання його свідчень, коли він зачинився у своїй хаті та відмовився давати покази. Декілька справ стосуються справи відбудови голованівчанами своїх помешкань після, вочевидь, великої пожежі в містечку.

Справа 158. Об устройстве м. Голованевска.

Містить величезне листування, що стосується справ оренди земельних ділянок та будинків Голованівську різними особами.

1. 28 вересня 1882 р. У справі оренди двосажневої ділянки у Голованівську між маєтком жида Тарнавського та чиншовою статтею № 93.

5. 9 січня 1883 р. про переуступлення нового дому мешканцю Голованівська жиду Лейбі Берковичу Мошнягському від селян Матвія та Марії Карповичів.

11. 12 січня 1883 р. Про захоплення Фішманами та іншими землі у Голованівську.


banner2.gif

Минувшина

Вітаємо! ...

Місія

  Ми пропонуємо ...

Бачення

  До цих ...